Anglicky: Associations between gene polymorphisms, breeding values and glucose tolerance test parameters in German Holstein sires

Zdroj: Čítek J., Hanusová L., Brzáková M., Večerek L., Panicke L., Lískovcová L.: Associations between gene polymorphisms, breeding values, and glucose tolerance test parameters in German Holstein sires. Czech J. Anim. Sci., 63 (2018): 167-173.

Klíčová slova: "skot, mléčná produkce, glukózový metabolismus, dgati, ghi, ghr, fasn, olri, abcg2"

Dostupný z: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/246631.pdf


Genetické metody se neustále rozvíjejí a více a více jsou využívány v chovech zvířat ke zkvalitnění chovaných zvířat, které pak mají předpoklady k vyšší produkci a kvalitě získávaného produktu. V tomto příspěvku se autoři zaměřili na holštýnské býky, kterým byla izolována jejich DNA, ve které byly zkoumány následující geny: DGATI, GHI, GHR, FASN, OLRI, ABCG2 a frekvence jejich genotypů. Autoři prokázali vysoce průkazný vliv frekvence genotypů u genu DGATI k množství vyprodukovaného mléka a obsahu tuku a bílkovin. Množství mléčného tuku ovlivňuje také gen FASN (genotyp AA). Stejný genotyp u genu OLRI významně navyšuje množství mléčných bílkovin.

Výsledky práce naznačují do budoucna možnost jak zkvalitnit výběr býků do plemenitby zohledňováním jejich genotypů ke zvýšení užitkovosti a kvality mléka.     

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz