Anglicky: Herbicide application using wiper applicators - A review

Zdroj: Harrington, Kerry C.; Ghanizadeh, Hossein: (2017) Herbicide application using wiper applicators - A review. CROP PROTECTION Volume: 102, Pages: 56-62.

Klíčová slova: "herbicidy, plevele regulace plevelů"

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=2FcUYsNKtQsetPmqgi9&page=1&doc=2


Aplikátory (knotové rámy) umožňují, aby byly herbicidy přímo přenášeny na povrch cílových rostlin, čímž se zabrání aplikaci na nežádoucí rostliny s kratší výškou. Tato forma aplikace herbicidu může výrazně snížit náklady na regulaci plevelů a rizika kontaminace životního prostředí. Riziko poškození herbicidy vůči citlivým rostlinám v oblastech sousedících s aplikačními postupy při ošetření plevelů lze také minimalizovat pomocí aplikátorů tzv. knotových rámů. Navzdory obrovskému potenciálu použití aplikátorů tzv. knotových rámů ke zlepšení regulace plevelů v zemědělských podmínkách, a při aplikacích na nezemědělské půdě nebyla zatím věnována dostatečná pozornost výzkumu faktorů ovlivňujících jejich využití., které by mohly ovlivnit zvýšení výkonu a účinnosti těchto aplikátorů (knotové rámy).

Tyto faktory zahrnují především optimalizaci růstové fáze plevelů v době aplikace, typy používaných herbicidů, návrh aplikátoru (knotového rámu) a množství herbicidu aplikovaného na rostliny. Výrazná pozornost je věnována studiu rizika odkapávání přípravku na plodiny a eliminaci rizika fytotoxity na pěstované plodiny. V této komplexní monografii jsou diskutovány nedostatky ve znalostech o uvedených aplikátorech (knotových rámech) a navrhovány jsou priority pro budoucí výzkum a možnosti využití v systémech integrované regulace plevelů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz