Zdroj: Pražan J., Kapler P., Picková A., a kol. (2007): Analýza adaptačních opatření na změnu klimatu na území ČR v oblasti zemědělství. Výstup funkčního úkolu MZe ČR č. 4228. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky.

Klíčová slova: "klimatická změna, sucho, eroze, půdní degradace, ekonomika"

Dostupný z: http://user.mendelu.cz/xvlcek1/rrc/vuze/KLIMA_VUZE_2007.pdf


Zpráva se na základě výsledků vědeckého výzkumu snaží poskytnout detailní informaci o vlivu změny klimatu na vybrané oblasti sektoru zemědělství; její hlavní části jsou zaměřeny na:

i) hodnocení ekonomických nákladů a přínosů v současné době uvažovaných adaptačních opatření proti očekávanému suchu, půdní degradaci, větrné a vodní erozi,

ii) identifikaci a popis nevyhnutelných nákladů spojených s klimatickou změnou, včetně návrhu opatření vycházejících ze simulačních studií budoucího výnosu vybraných plodin a očekávaného „nového“ rozdělení zemědělských výrobních oblastí,

iii) posouzení dosavadních systémů pěstování rostlin z hlediska jejich schopnosti poutat oxid uhličitý a tím působit proti postupující gradaci klimatické změny a

iv) doporučení podpory pro další oblasti zemědělského výzkumu, které by mohly napomoci řešení problémů spojených s klimatickou změnou.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz