Anglicky: Alternatives to common preventive uses of antibiotics for cattle, swine, and chickens

Zdroj: J.W. Laurent. Alternatives to common preventive uses of antibiotics for cattle, swine, and chickens. White paper. Natural Resources Defense Council Inc. New York. 2018. 33 p.

Klíčová slova: "antibiotika, alternativní metody, skot, prasat, kuřata"

Dostupný z: https://www.nrdc.org/resources/alternatives-common-preventive-uses-antibiotics-cattle-swine-and-chickens


S narůstajícím množstvím používání antibiotik pro léčení hospodářských zvířat se zvyšuje pravděpodobnost vzniku rezistence u bakterií, čímž dojde následně ke snížení účinnosti léků používaných pro léčbu lidí i zvířat. Nadměrné používání jednoho druhu antibiotik současně může také zvýšit šíření rezistentních genů na jiná, nepříbuzná antibiotika.

Práce je zaměřena na analýzu rutinního používání antibiotik v rámci prevence onemocnění a možnosti alternativního řešení v chovech skotu, prasat a výkrmu kuřat. Autor vycházel z identifikace vybraných onemocnění, která jsou u výše uvedených druhů běžně léčena antibiotiky. Poté byly zjišťovány možnosti alternativních řešení bez aplikace antibiotik, popřípadě umožňující omezení preventivního používání antibiotik.

V případě infekčních onemocnění se jedná o zvýšení úrovně biosecurity chovů, sanitaci (čištění a dezinfekce) a vakcinace, pokud jsou pro tato onemocnění dostupná a mají odpovídající účinnost.

U onemocnění, které jsou částečně vyvolána působením stresových faktorů nebo narušením imunitního systému organismu zvířat je to v první řadě optimalizace jednotlivých faktorů chovného prostředí (mikroklima, větrání, krmení a napájení aj.).

 

Preventivní opatření jako součást terapie onemocnění skotu

Průjmy telat

 • terapie - ATB - neomycin, tetracykliny
 • prevence a profylaxe - telata - kolostrální management a vakcinace; matky - vysoká úroveň hygieny (sanitace) porodních kotců, vakcinace matek.

 

Komplex respiračního onemocnění skotu

 • terapie - ATB -  tetracykliny, florfenicol, tulathromycin
 • prevence a profylaxe - včasná diagnostika, izolace nemocných zvířat, vakcinace březích krav, imunomodulancia; biosecurity (sanitace krmných a napájecích žlabů včetně přepravních prostředků), optimalizace stájového prostředí (odpovídající výměna vzduchu, snížení prašnosti), úprava krmné dávky (doplnění o makroprvky, mikroprvky a vitaminy, probiotika a prebiotika).

 

Jaterní abscesy ve výkrmu skotu

 • terapie - ATB - tylosin, virginiamycin, tetracykliny
 • prevence a profylaxe - vakcinace, zvýšení obsahu vlákniny v krmné dávce, chov skotu v menších skupinách, nákup zvířat z prověřených zdrojů.

 

Mastitidy dojnic

 • terapie - ATB - peniciliny, cefalosporiny, novobiocin
 • prevence a profylaxe - faremní diagnostika původců, vakcinace, optimalizace chovného prostředí (kvalitní podestýlka), dodržování pracovního postupu a hygieny dojení, screening všech jalovic a krav nově zařazovaných do stáda.

 

Preventivní opatření jako součást terapie onemocnění prasat

Poodstavové průjmy selat

 • terapie - ATB - tetracykliny, tylosin, virginiamycin, bacitracin
 • prevence a profylaxe - vakcinace, biosecurity, turnusový systém chovu, sanitace stájí (mytí, čištění a dezinfekce) včetně technologických systémů (krmení, napájení větrání, odklizu exkrementů) a vybavení a zařízení, úprava krmných směsí (doplnění o organické kyseliny, jílové minerální přísady), snížení stresových faktorů - optimalizace mikroklima, prodloužení doby odstavu, nemíchat různé věkové kategorie selat v jedné stáji, sekci i kotci.

 

Respirační onemocnění u prasat

 • terapie - ATB - tetracykliny, ceftiofur, virginiamycin, bacitracin
 • prevence a profylaxe – biosecurity, vakcinace, eradikace nemocných selat, turnusový systém chovu všech věkových kategorií, nemíchat různé věkové kategorie prasat v jedné stáji, sekci ani kotci.

 

Preventivní opatření jako součást terapie onemocnění brojlerových kuřat

Střevní onemocnění u kuřecích brojlerů

 • terapie - ATB - virginiamycin, bacitracin, lincomycin
 • prevence a profylaxe – optimalizace mikroklima v halách (hustota kuřat, větrání, podestýlka), biosecurity, turnusový systém chovu, vakcinace, zlepšení genetiky a šlechtění, úprava složení krmných směsí (snížení obsahu proteinů živočišného původu, probiotika, prebiotika, rostlinné extrakty) a vody(organické kyseliny).

Zpracoval/a: doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., novak.pavel@email.cz