Anglicky: 7th Ministerial Conference for the Protection of Forests in Europe since the FOREST EUROPE

Zdroj: Liaison Unit Bratislava

Klíčová slova: "doporučení, forest europe, pan-evropská úroveň, usnesení "

Dostupný z: http://foresteurope.org/7th-forest-europe-ministerial-conference/


Je nutné konstatovat, že se nejedná o čistě vědecký článek, ale jednání, která v rámci Forest Europe probíhají, je nutné pro praxi zohledňovat.

V termínu 20. až 21. října 2015 se konalo 7. zasedání Ministerské konference Forest Europe v Madridu. Ministři zodpovědní za lesy v Evropě přijaly usnesení a doporučení v souvislosti s tématy, které mají nejvyšší priority pro evropské lesy. Jde např. o posílení sociálních funkcí lesa a potenciální role lesů v období přechodu na zelenou ekonomiku, ochranu lesů ve změně životního prostředí nebo o potřeby definovat globální změny prostředí na úroveň regionální. Ministerské příspěvky k výše uvedeným tématům by měly sloužit jako rámec pro rozhodnutí na národních úrovních a k prosazování společných aktivit na pan-evropské úrovni.

V rámci konference byly prezentovány tři základní zprávy, a to:

  • zpráva analyzující současný stav Forest Europe s důrazem na změny, které nastaly po předchozí ministerské konferenci;
  • zpráva o implementaci rozhodnutí ze 6. Ministerské konference, která se konala v Oslu roku 2011,
  • zpráva zahrnující střednědobé hodnocení dosahování cílů po 6. Ministerské konferenci.

Forest Europe je politickým procesem na pan-evropské úrovni, která se zdá být zdánlivě vzdálená od praxe. Ovšem pro praktické lesnictví je nutné tyto procesy sledovat ze strany zástupců státní správy a aktivně se podílet na přijímání doporučení. 

Lesnická legislativa je jednou z nejsilnějších v Evropě, a proto by doporučení, která budou přijímána na nadnárodních úrovních, nesmí vlastníkům lesů přinášet další omezení a zbytečné administrativní povinnosti. 

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-2.docx