Zahraniční konference Třešňové dny 2019, 26. - 27.6.2019, Holovousy

Datum konání: 26.06.2019-27.06.2019

Místo konání: v Holovousích a sadech Zemědělského družstva Libčany a firmy Fytos fruit ve Vlkově nad Lesy

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o., Zemědělským družstvem Libčany, firmou Fytos fruit a firmou RADANAL s.r.o. si Vás dovolují pozvat na zahraniční konferenci Třešňové dny 2019.