Workshop VYUŽITÍ VLÁKNINY A SEPARACE KRMIV K HODNOCENÍ KRMNÝCH DÁVEK SKOTU, 20. 6. 2017, Praha

Datum konání: 20.06.2017

Místo konání: v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na workshop VYUŽITÍ VLÁKNINY A SEPARACE KRMIV K HODNOCENÍ KRMNÝCH DÁVEK SKOTU, který se koná 20.6.2017 od 10:00 do 15:00 v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České.