Workshop VYUŽITÍ BIOMASY V ZEMĚDĚLSTVÍ, KOMUNÁLNÍ SFÉŘE A ENERGETICE, 3.11.2021

Datum konání: 03.11.2021

Místo konání: Praha

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i., Technickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na: workshop VYUŽITÍ BIOMASY V ZEMĚDĚLSTVÍ, KOMUNÁLNÍ SFÉŘE A ENERGETICE.

Akce se uskuteční 3. 11. 2021 od 9:30 hodin

Místo konání: Areál výzkumných ústavů Drnovská 507, Praha 6 a NKP Vyšehrad


Program:

  • Biopaliva včera, dnes a zítra
  • Technika a technologie pro výrobu bioplynu
  • Energetické a surovinové využití biomasy
  • Praktické ukázky kompostování


Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.