Workshop: Vodní eroze na chmelnicích a ukázka jejího měření polním simulátorem deště, 9. 8. 2018, Stekník

Datum konání: 09.08.2018

Místo konání: Chmelařský institut – areál na Stekníku 10, 438 01, Zálužice

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Chmelařský institut s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odborný workshop na téma: Vodní eroze na chmelnicích a ukázka jejího měření polním simulátorem deště.