Workshop Půdoochranné technologie pěstování kukuřice seté, 31. 10. 2017, Jevíčko

Datum konání: 31.10.2017

Místo konání: konferenční sál, Hotel Morava, Jevíčko, Palackého nám. 12, 569 43 Jevíčko

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na odborný workshop na téma: Půdoochranné technologie pěstování kukuřice seté.

Termín konání: 31. října 2017, od 10:00 hod.