Workshop POLNÍ DEN RACIONÁLNÍ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ S VAZBOU NA RETENCI VODY A OMEZENÍ EROZE, 15.6.2021, Agrio s.r.o.

Datum konání: 15.06.2021

Místo konání: Agrio s.r.o.

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. pořádají workshop POLNÍ DEN RACIONÁLNÍ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ S VAZBOU NA RETENCI VODY A OMEZENÍ EROZE.

Akce se uskuteční dne 15. 6. 2021 od 9:00 hodin v areálu zemědělského subjektu Agrio s.r.o., Revoluční 644, 250 64 Hovorčovice.

PROGRAM:

  • Prezentace k problematice obnovy infiltrace vody do půdy s využitím dostupných agrotechnických postupů
  • Problematika mobilních protierozních opatření za účelem infiltrace vody do půdy a ochrany půdy před erozí.
  • Terénní část: účastníci budou obeznámeni s pokusy, které byly založeny pro potřeby dokumentace dopadů různých způsobů hospodaření na pohyb vody v půdě a tedy i na projevy zemědělského sucha. Ukázky umožní účastníkům uvědomit si význam fyzikálního stavu půdy na pohyb a zadržení vody v ní a význam péče o půdu jako jednoho z významných faktorů ovlivňujícího odolnost půdy vůči klimatickým extrémům patrných v posledních letech.
    Předpokládané ukončení workshopu je v 15:00 hodin.
  • Své přihlášky zasílejte na mail androva.lucie@vumop.cz do 10.6.2021.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, projektu NAZV QK1710242 „Mobilní technická protierozní opatření pro pěstování kukuřice“ a Institucionální podpory RO0218.