Workshop POLNÍ DEN - HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ VE VAZBĚ NA RETENCI VODY V KRAJINĚ, 7.6.2022, Hovorčovice

Datum konání: 07.06.2022

Místo konání: Hovorčovice

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. pořádají workshop POLNÍ DEN - HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ VE VAZBĚ NA RETENCI VODY V KRAJINĚ.

Akce se uskuteční dne 7. 6. 2022 od 9:00 hodin v areálu zemědělského subjektu Agrio s.r.o., Revoluční 644, 250 64 Hovorčovice.

PROGRAM:

 • Prezentace k problematice zemědělského hospodaření a jeho dopadů na retenci vody v půdě, bilance živin a organické hmoty,
  řešení utužení půdy, využití meziplodin při ochraně půdy atd.
 • Problematika vodní a větrné eroze půdy s vazbou na infiltraci vody do půdy a ochranu půdy před erozí.
 • Terénní část: účastníci budou obeznámeni s pokusy, které byly založeny pro potřeby dokumentace dopadů různých způsobů
  hospodaření na pohyb vody v půdě a tedy i na projevy zemědělského sucha. Ukázky umožní účastníkům uvědomit si význam
  fyzikálního stavu půdy na pohyb a zadržení vody v ní a význam péče o půdu jako jednoho z významných faktorů ovlivňujícího
  odolnost půdy vůči klimatickým extrémům patrných v posledních letech.
 • Předpokládané ukončení workshopu je v 15:00 hodin.
 • Své přihlášky zasílejte na mail lucie.androva@vumop.cz do 31.5.2022.

 

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, projektů NAZV QK21020243 - Racionální rozloha osevů na půdních blocích v rámci nastavení podmínek DZES pro podporu udržitelného hospodaření v České republice; QK22020053 Podmínky pěstování kukuřice seté na silně erozně ohrožené půdě a Institucionální podpory RO0218.