Workshop OHLEDUPLNÉ POSTUPY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ K PŮDĚ A VODĚ, 25.10.2023, Hovorčovice

Datum konání: 25.10.2023

Místo konání: Areál zemědělského subjektu Agrio s.r.o., Revoluční 644, 250 64, Hovorčovice

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Vás zvou na workshop OHLEDUPLNÉ POSTUPY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ K PŮDĚ A VODĚ.

Registrace: do 20.10.2023 na e-mailu havelkova.lucie@vumop.cz.


Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství a projektů NAZV QK23020013–Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny.