Workshop MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ RENTABILITY VÝROBY MLÉKA V PODMÍNKÁCH PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ, 1.6.2023

Datum konání: 01.06.2023

Místo konání: Zasedací místnost, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Přátelství 815, Praha – Uhříněves.

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na workshop MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ RENTABILITY VÝROBY MLÉKA V PODMÍNKÁCH PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ.

Akce se uskuteční od 9:00 do 13:00.

 

PROGRAM:

  1. Aktuální situace a vývoj na trhu s mlékem a mléčnými výrobky – Ing. Jiří Burdych, MBA (VÚŽV)
  2. Produkční a ekonomické výsledky podniků s chovem dojeného skotu v ČR za rok 2022 – Ing. Jan Syrůček, Ph.D. (VÚŽV)
  3. Mezinárodní srovnání ekonomiky farem s chovem skotu – Ing. Iveta Bošková, Ph.D. (ÚZEI)
  4. Předpoklady efektivity řízení stáda dojnic – doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc. (JČU)
    přestávka
  5. Porovnání strategií řízení reprodukce z hlediska nákladovosti ve stádech dojeného skotu – Ing. Markéta Schreinerová (VÚŽV)
  6. Aplikace prvků precizního zemědělství a jejich ekonomický přínos v podnicích s chovem dojeného skotu – Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D. (ČZU)
  7. Technologie pro sledování dojnic: vývoj a možnosti využití rozboru obrazu a indexů pohody krav v praxi – Ing. Luboš Smutný, Ph.D.; Ing. Maria Kožíšková (AGROSOFT Tábor)


Registrace
: do 26. 5. 2023 na emailu krejcova.michaela@vuzv.cz (Michaela Krejčová).

Účast je zdarma, občerstvení bude zajištěno.

 

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

V rámci workshopu budou prezentovány výsledky projektu NAZV QK1910242.