Workshop MANAGEMENT DOJENÝCH STÁD SKOTU V PODMÍNKÁCH PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ, 7.6.2022

Datum konání: 07.06.2022

Místo konání: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Vás zvou na workshop MANAGEMENT DOJENÝCH STÁD SKOTU V PODMÍNKÁCH PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ.

Akce se uskuteční 7. června 2022 od 9 hodin.

PROGRAM:

 1. Využití monitoringu chování dojnic při řízení stáda – Doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Česká zemědělská univerzita
 2. Zemědělství 4.0 - zpracování obrazu, automatizace, robotizace, využití dat – Ing. Luboš Smutný, Ph.D., AGROSOFT Tábor, s.r.o
 3. Možnosti a limity měření individuálních složek mléka přímo na dojírně
  – Ing. Magdaléna Štolcová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 4. Důsledky negativní energetické bilance a jejich vliv na úroveň reprodukce
  – Ing. Markéta Schreinerová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 5. Obnova reprodukčních funkcí dojnic po aspiraci oocytů a embryotransferu
  – Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Česká zemědělská univerzita
 6. Význam stabilního sociálního prostředí v chovu dojnic a možnosti využití automatizovaných systémů při jeho vytváření
  – Ing. Ágnes Moravcsíková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 7. Sledování a hodnocení ekonomických ukazatelů v podnicích s chovem dojeného skotu v r. 2021
  – Ing. Jan Syrůček, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Registrace: Michaela Krejčová: krejcova.michaela@vuzv.cz

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.