Workshop Hospodaření na půdách s extrémními fyzikálními a chemickými vlastnostmi, 25.10.2018, Kroměříž

Datum konání: 25.10.2018

Místo konání: Zasedací místnost Zemědělské výzkumu Kroměříž, Havlíčkova 2787/121, Kroměříž

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Mendelovou univerzitou v Brně a
Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž, s.r.o., spolupracujícími organizacemi Agrotest fyto, s.r.o. a Agrotrial, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na workshop Hospodaření na půdách s extrémními fyzikálními a chemickými vlastnostmi, který se koná ve čtvrtek 25. října 2018 od 9:30 hodin v zasedací místnosti Zemědělské výzkumu Kroměříž, Havlíčkova 2787/121, Kroměříž.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství