Workshop FARMÁŘSKÝ DEN ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI, 30.11.2021

Datum konání: 30.11.2021

Místo konání: online - Teams

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Zemědělské družstvo Velká Chyška Vás zvou na workshop FARMÁŘSKÝ DEN ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI.

Akce se uskuteční 30. 11. 2021 od 9:00 hodin.


PROGRAM
:

  • Bilancování živin a organických látek – Ing. Jan Klír, CSc. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  • Kam směřuje ustájení telat? – Ing. Gabriela Malá, Ph.D. – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
  • Management mleziva a vliv probiobických a prebiotických aditiv na výživu telat – Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Jak je možné omezit antimikrobiální rezistenci při odchovu telat? – doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
  • Infekční průjmy telat jako výzva pro chovatele a veterinární lékaře - MVDr. Josef Prášek, Ph.D. – Veterinární univerzita Brno, FVL, Klinika chorob přežvýkavců a prasat
  • Imunita stáda jako nástroj managementu zdraví telat – prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. – Veterinární univerzita Brno, FVL, Klinika chorob přežvýkavců a prasat
  • Ekonomické souvislosti odchovu telat – Ing. Jan Syrůček, Ph.D. – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Registrovat se můžete ZDE.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.