Webinář WELFARE NOSNIC V BEZKLECOVÝCH SYSTÉMECH, 2. 6. 2021, online

Datum konání: 02.06.2021

Místo konání: online

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha a Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i.
si Vás dovolují pozvat na webinář WELFARE NOSNIC V BEZKLECOVÝCH SYSTÉMECH.

Akce se uskuteční online 2. 6. 2021, od 13:30 do 15:30.

PROGRAM:

  • 13:30 – 14:10 Zoohygienické požadavky na welfare v bezklecových systémech v chovech nosnic
    MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. (VETUNI)
  • 14:10 – 14:50 Zaměření veterinárního dozoru v chovech nosnic s ohledem na požadavky legislativy v oblasti ochrany zvířat
    MVDr. Simona Ninčáková (SVS ČR, vedoucí odd. péče o pohodu zvířat)
  • 14:50 – 15:30 Chov nosnic v ekologickém zemědělství
    MVDr. Andrea Slaninová, Ph.D. (Biokont CZ, s. r. o.)

Odborný garant seminářů VÚVeL ACADEMY: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., mobil: +420 773 756 631

Registrovat na webinář se můžete: na emailu vf-registrace@vri.cz nebo na telefonním čísle 773 756 631. Následně Vám přijde potvrzovací e-mail s odkazem na samotný webinář.
V průběhu semináře bude pořizována fotodokumentace nebo audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Je pořádán za podpory MZe při České technologické platformě pro zemědělství.