Webinář SOUČASNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ – SOM (PŮDNÍ ORGANICKÁ HMOTA) - 2. ročník, 9.6.2022

Datum konání: 09.06.2022

Místo konání: online

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zvou na webinář SOUČASNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ – SOM (PŮDNÍ ORGANICKÁ HMOTA) - 2. ročník.


Akce se uskuteční online – MS Teams 9. 6. 2022 v 9:30.


Garant semináře
: Dr. L. Menšík – VÚRV, v.v.i. Praha, VS Jevíčko


Registrovat se můžete ZDE.


Předpokládané ukončení webináře do 14.15 hodin.


V průběhu semináře bude pořizován audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Akce je pořádána za podpory MZe při České technologické platformě pro zemědělství.
Na semináři budou prezentovány výsledky projektů MZe RO-0418, QK21010124, QK1810010, QK21020155 a MMR ČR - projekt č. 322.