Webinář s mezinárodní účastí na téma SOUČASNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ – ŽIVINY A RIZIKOVÉ PRVKY, 27.5.2021

Datum konání: 27.05.2021

Místo konání: online - Teams

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zvou na Webinář s mezinárodní účastí na téma SOUČASNÉ HOSPODAŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ – ŽIVINY A RIZIKOVÉ PRVKY

Akce se uskuteční dne 27. května 2021 (čtvrtek) v 9:30 hod., online - MS Teams.

Registrovat se můžete zde.

PROGRAM:

 • Úvod - Živiny a rizikové prvky v rostlinách a půdě (L. Menšík, E. Kunzová, VÚRV, v.v.i. Praha, CZ)
 • Vliv dynamiky počasí na zemědělské plodiny a půdu v roce 2020 a 2021 /půda - voda - rostlina/
  (J. Rožnovský, ČHMÚ, pobočka Brno, CZ)
 • Živiny a rizikové prvky v zemědělských půdách Polska - aktuální problémy a možnosti jejich řešení
  (P. Barłóg, University of Life Sciences in Poznań, Poznań, PL)
 • Živiny a rizikové prvky v poľnohospodárskej krajine - skĺbenie výziev s aktuálnymi problémami a možnosťami ich riešenia
  (R. Bujnovský, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, SK)
 • Rizikové prvky v půdě v současném intenzivním zemědělství /rizika přestupů do rostlin/ (R. Vácha, VÚMOP, v.v.i. Praha, CZ)
 • Systém zkoušení půd - obsah přístupných živin v půdě (P. Čermák a kol., VÚRV, v.v.i. Praha, CZ)
 • Bilance živin (N, P, K) v ČR (J. Klír, VÚRV, v.v.i. Praha, CZ)
 • Monitoring živin a rizikových prvků v aluviálních územích v česko-bavorském příhraničí
  (L. Menšík a kol., VÚRV, v.v.i. Praha, VS Jevíčko, CZ)
 • Kadmium u olejnin /rostliny, půda/ (T. Lošák, Mendelova univerzita v Brně, CZ)
 • Nové trendy sledování rizikových prků v půdě pomocí XRF a NIRS (L. Menšík a kol., VÚRV, v.v.i. Praha, VS Jevíčko, CZ)
 • Diskuse a závěr (L. Menšík, VÚRV, v.v.i. Praha, VS Jevíčko, CZ)
 • Předpokládané ukončení webináře do 13.30 hodin.