Webinář POTRAVINY Z OBILOVIN, POTRAVINY S ADITIVY – JEJICH BENEFITY I RIZIKA VE VZTAHU K CELIAKII, 3.6.2021, online

Datum konání: 03.06.2021

Místo konání: online

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha a Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na webinář POTRAVINY Z OBILOVIN, POTRAVINY S ADITIVY – JEJICH BENEFITY I RIZIKA VE VZTAHU K CELIAKII

Akce se uskuteční online 3. 6. 2021, od 9:30 do 15:00.

PROGRAM:

  • Onemocnění vyvolaná obilovinami obsahujícími lepek. Příčiny, diagnostika, léčba (doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D)
  • Problematika celiakie v pediatrii (MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.)
  • Imunitní mechanismy a účast mikrobioty při vzniku celiakie (prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.)
  • Diagnostika celiakie: Kde hľadať príčiny nárastu diagnostikovaných a naopak, prečo máme stále veľa nediagnostikovaných? (Ing. Peter Makovický, Ph.D.)
  • Šlechtění obilí v ČR během 20. století (Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.)
  • Současné trendy v pekárenské technologii u nás a ve střední Evropě (Ing. Pavel Skřivan, CSc.)
  • Aditiva v moderních potravinách (doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.)
  • Probiotika u zvířat v prevenci salmonelózy (doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.)
  • Probiotika v prevenci a zmírnění střevních onemocnění (RNDr. Petr Ryšávka)
  • Úloha probiotik při prevenci celiakie (Mgr. Michaela Šťastná)

Registrace: vf-registrace@vri.cz, poté obdržíte odkaz na on-line platformu. Kontakt: tel.: 773 756 631

Webinář je pořádán za podpory MZe při České technologické platformě pro zemědělství.