Webinář Nové trendy ve výživě hospodářských zvířat, 6.6.2022

Datum konání: 06.06.2022

Místo konání: online

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na webinář NOVÉ TRENDY VE VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT.

Akce se uskuteční 6. 6. 2022, 9:00–12:30


PROGRAM
:

9:00 – 9:15 Zahájení webináře – Ing. Luboš Zábranský, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
9:15–10:00 Má výživa vliv na spotřebu antimikrobik? – doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze
10:00–10:45 Biologické hodnotenie úrovne bielkovinovej výživy u mladých prasiat – MVDr. Lukáš Bujňák, Ph.D., Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Slovenská republika
10:45–11:30 Využití netradičních krmných komponentů ve výživě hospodářských zvířat – Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
11:30–12:15 Má podávání probiotik význam při párovém ustájení telat? – Ing. Gabriela Malá, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze
12:15–12:30 Ukončení webináře


Registrace zde: https://www.ctpz.cz/SeminareOnline?seminarID=30 


V průběhu webináře bude pořizován audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.
Na webináři jsou prezentovány výsledky projektu NAZV QK1910438.