Webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat, 10.11.2020, online

Datum konání: 10.11.2020

Místo konání: online - Teams

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., Vás zvou na webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat, který se uskuteční online 10. listopadu 2020 v 10 hodin.

Registrovat se můžete zde.

Ing. M Rozkot, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha - Uhříněves, oddělení chovu prasat, Kostelec nad Orlicí
Aktuální problémy u selat do odstavu.  

Ing. E. Václavková, PhD., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha - Uhříněves, oddělení chovu prasat, Kostelec nad Orlicí
Problematika výživy u selat. 

doc. MVDr. M. Svoboda, Ph.D., Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Oxidační stres novorozených selat.

MVDr. Z.  Fajt, Ph.D., Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Přehled možností anestezie u kastrací.

MVDr. J. Vaňhara, Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Anemie z nedostatku železa.

MVDr. J. Vašek,  Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Osutina selat na porodně.

prof. MVDr. J. Smola, CSc. Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Izosporóza jako stálá hrozba.

 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Předpokládané ukončení webináře do 13 hodin.