Webinář Možnosti řízené optimalizace vláhových režimů, 11.11.2020

Datum konání: 11.11.2020

Místo konání: online - Teams

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Vás zvou na webinář na téma Možnosti řízené optimalizace vláhových režimů, který proběhne 11. listopadu 2020 v 10 hodin.


doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.

Principy regulace drenážního odtoku
Možnosti modernizace stávajících odvodňovacích systémů na systémy s regulací drenážního odtoku umožňující řídit hladinu podzemní vody v rajonu stavby, zvyšovat akumulaci vody v půdním prostředí a současně zlepšovat její kvalitu. Vazba opatření na Strategii MZe k programům adaptace hydromeliorací na klimatické změny.

Ing. Renata Duffková, Ph.D.

Principy řízení závlah
Řízení velikosti a načasování závlahových dávek pro optimální zásobování plodin vodou pomocí hydrolimitů a půdní vlhkosti.
Kalkulačka vláhové potřeby - volně dostupný nástroj pro zjištění dlouhodobé plodinové vláhové potřeby a závlahového množství


Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.


Předpokládané ukončení webináře do 13 hodin.


Registrovat se můžete zde.