Webinář Dálkový průzkum země pro využití v zemědělské praxi a výzkumu, 4.11.2020

Datum konání: 04.11.2020

Místo konání: online - Teams

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Vás zvou na webinář na téma Dálkový průzkum země pro využití v zemědělské praxi a výzkumu, který proběhne 4. listopadu 2020 v 10 hodin.

 

Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., Ing. Renata Duffková, Ph.D.

Využití Dálkového průzkumu Země pro analýzy půdních a porostních charakteristik a potřeby precizního zemědělství - možnosti využití satelitních, leteckých a dat z dronů pro analýzu půdního krytu a mapování variability půdních vlastností, využití dat při optimalizovaném návrhu vzorkovacích schémat. Možnosti analýz porostních charakteristik a jejich využití v praxi, zejména s ohledem na potřeby precizního a cíleného zemědělství.

 

RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.

Uplatnění DPZ při identifikaci staveb zemědělského odvodnění - možnosti metod DPZ pro přesnou lokalizaci podpovrchových staveb odvodnění ve vazbě na další využitelné podklady o těchto stavbách - diskuse rizik a střetů vyplývajících z neznalosti umístění drenážních systémů v krajině i nedostatky stávající evidence a informačních systémů k této problematice.

 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

 

Předpokládané ukončení webináře do 13 hodin.

 

Registrovat se můžete zde.