Webinář Aktuální otázky chovu prasat, 29. 4. 2021

Datum konání: 29.04.2021

Místo konání: online - Teams

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., Vás zvou na webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat, který proběhne 29. dubna 2021 v 9 hodin.

Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha, oddělení chovu prasat, Kostelec nad Orlicí
Aktuální otázky chovu prasat z pohledu výzkumu

Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat, z.s.
Aktuální otázky chovu prasat z pohledu chovatele

MVDr. Jonáš Vaňhara, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Klinika chorob přežvýkavců a prasat
Aktuální otázky chovu prasat z pohledu veterinárního lékaře

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav výživy zvířat a pícninářství
Aktuální otázky chovu prasat z pohledu výživáře

doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Aktuální otázky chovu prasat z pohledu producenta vepřového masa

doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha, oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat
Aktuální otázky chovu prasat z pohledu biosecurity


Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Předpokládané ukončení webináře do 13 hodin.

Registrovat se můžete zde.