Seminář ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE A SPOTŘEBA ENERGIE, 24.6.2022

Datum konání: 24.06.2022

Místo konání: Výzkumný ústav zemědělské techniky

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky si Vás dovolují pozvat na seminář ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE A SPOTŘEBA ENERGIE

Akce se uskuteční 24. 6. 2022, 9:00–16:00.


PROGRAM:

  • Vývoj spotřeb energií v zemědělství (Pražan – VUZT)
  • Spotřeby energií v zemědělském sektoru z hlediska statistického šeření (ČSÚ – Hošek)
  • Spotřeba motorové nafty a vývoj vratky spotřební daně v zemědělství (Celní správa – kpt. Ing. Pavel Říha)
  • Agrivoltaika v ČR (Strádlová, s.r.o., VURV, VUZT – Hájek)
  • Protierozní technologie v pěstování kukuřice a vliv na energetickou náročnost pěstování (Bendar FMT Kubín, VUZT – Vejchar)
  • Ověření kvality práce pracovního stroje a měření energetické náročnosti pomocí měřícího zařízení TH2GEN (ČZU Čedík, ČVUT – Havlíček, VUZT)
  • Monitoring kvality opatření při implementaci nových technologií pěstování rostlin a použité zemědělské techniky s využitím distančních metod (Robodrone Industries, s.r.o.– Ing. Vopelka, VUZT – Jílek)
  • Energetická náročnost v uchování kvality zemědělských komodit v posklizňovém období (JK Machinery s.r.o. – Ing. Mirek Gale, VUZT Bradna)
  • Exkurze do bioenergetického centra (Gerndtová, Souček – VUZT)


Registrace: radek.prazan@vuzt.cz, tel: 733120565.


Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.