Seminář ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA RYB, 25.5.2022, Brno

Datum konání: 25.05.2022

Místo konání: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha, Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na seminář ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA RYB.

Akce se uskuteční 25. 5. 2022, od 10:00 – 15:00.

PROGRAM:

  • Deset let edémové choroby kaprů v ČR MVDr. – Veronika Piačková, Ph.D. (FROV JU)
  • Strategie léčby vybraných parazitárních onemocnění ryb – MVDr. Eliška Zusková, Ph.D. (FROV JU)
  • Molekulární a konvenční epidemiologie koi herpesviru na Pardubicku – Mgr. Zuzana Úlehlová (VÚVeL)
  • Molekulární epidemiologie edémové choroby kaprů v ČR a ve světě – Ing. Kateřina Matějíčková, Ph.D.
  • Proliferativní onemocnění ledvin u pstruha – doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. (VETUNI)
  • Aktuální nákazová situace a povinné testování virových chorob ryb v ČR – MVDr. Kateřina Mikulášková (SVÚ Jihlava)

Registrace: https://www.vri.cz/prihlaseni/

Kontaktní osoba: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., tel.: +420 773 756 631.

 

Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.