Seminář ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA MALÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ VÚVeL ACADEMY VIII, 6. 11. 2021

Datum konání: 06.11.2021

Místo konání: Kouty (Ledeč nad Sázavou)

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha, Mendlovou univerzitou v Brně a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na seminář ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA MALÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ VÚVeL ACADEMY VIII.

Akce se uskuteční 6. 11. 2021, 9:00 – 14:00 Kouty (Ledeč nad Sázavou)

Registrace: na emailu vf-registrace@vri.cz

Kontakt: tel.: 773 756 631

V průběhu semináře bude pořizována fotodokumentace nebo audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Akce je pořádána za podpory MZe při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář přináší poznatky vzniklé v souvislosti s řešením projektu NAZV QK1910082.