Seminář ZDRAVÍ VČEL V OHROŽENÍ, 10. 11. 2022, Brno

Datum konání: 10.11.2022

Místo konání: Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha a Mendelovou univerzitou v Brně a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na seminář ZDRAVÍ VČEL V OHROŽENÍ.

Akce se uskuteční 10. 11. 2022, 10:00 – 15:00.


PROGRAM:

10:00 – 10:30 Zdraví a imunita včel – doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (MUNI)
10:30 – 11:00 Nové poznatky o vlivu roztoče Varroa destructor na fyziologii a imunitu včel – Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (MUNI)
11:00 – 11:30 Řasa Ch. vulgaris a její zhodnocení jako krmného sirupu pro včely – Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D. (UPOL)
11:30 – 12:00 Včely a elektromagnetická pole – doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (MUNI)
12:00 – 12:30 cofeebreak, oběd
12:30 – 13:00 Využití proletové haly při studiu zdraví včel – Ing. Dalibor Titěra, CSc. (Výzkumný ústav včelařský s.r.o.)
13:00 – 13:30 Použití dezinfekčních přípravků ve včelařské praxi – RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (VÚVeL)
13:30 – 14:00 Výzkum varroa-rezistentních včel ve Švédsku – Mgr. Eliška Čukanová (VÚVeL)
14:00 – 14:30 Role střevního mikrobiomu a vyhlídky na probiotika ve zdraví včel/The role of the gut microbiome and prospect for probiotics in honey bee health – Saetbyeol Lee  (ČZU Praha) doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (MUNI)
14:30 – 15:00 diskuze


Registrace: https://www.vri.cz/prihlaseni/ 


Kontakt: Tel.: 773 756 631, doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení zajištěno.

 

Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář přináší poznatky vzniklé řešením projektů QK1910286 Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev, QK21010088 Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu.