Seminář VÚVeL ACADEMY BIOSEKURITA – ZÁKLAD OCHRANY CHOVŮ PŘED ZAVLEČENÍM PŮVODCŮ INFEKČNÍCH CHOROB, 7.9.2023, Jihlava

Datum konání: 07.09.2023

Místo konání: SVÚ Jihlava, budova F, Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci s Veterinární univerzitou Brno a Mendelovou univerzitou v Brně si Vás dovolují pozvat na seminář VÚVeL ACADEMY BIOSEKURITA – ZÁKLAD OCHRANY CHOVŮ PŘED ZAVLEČENÍM PŮVODCŮ INFEKČNÍCH CHOROB.

Registrace: on-line, na odkazu www.vri.cz/prihlaseni