Seminář "Vliv systémů pěstování plodin na změny spektra škodlivých organizmů", 22. 10. 2019, Praha

Datum konání: 22.10.2019

Místo konání: aula VÚRV, v. v. i., Praha 6 – Ruzyně

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze si Vás dovolují pozvat na seminář Vliv systémů pěstování plodin na změny spektra škodlivých organizmů, který se koná v úterý 22. 10. 2019 v aule VÚRV, v. v. i., Praha 6 – Ruzyně.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.