Seminář Strategie obnovy lesa na velkých holinách po kůrovcové kalamitě, 23.8.2019, Velká Bíteš

Datum konání: 23.08.2019

Místo konání: Velká Bíteš, Restaurace Na 103

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Pro Silva Bohemica, pobočným spolkem České lesnické společnosti a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o. Velká Bíteš pořádají seminář Strategie obnovy lesa na velkých holinách po kůrovcové kalamitě.

Obnova lesa na velkých kalamitních holinách musí reagovat na dramatické zhoršení podmínek pro pěstování lesa, které se v budoucnu mohou dále zhoršovat. Především jde o nedostatek vody v půdě, a voda je limitujícím faktorem pro les i přežití lidské populace. Cílem obnovy lesa musí být les s perspektivou. Budoucí lesy tedy musí být především co nejpestřejší, a to ve všech parametrech, nikoliv jen druhově, ale i prostorově smíšené. Cestou k dosažení takového lesa po kalamitách, jako je ta současná kůrovcová, je buď postupná dlouhodobá obnova holin s velkým podílem přirozené obnovy, nebo využití přípravných dřevin k rychlému vyprodukování prodejných sortimentů, zlepšení půdy po stejnověkých jehličnatých porostech a diferenciaci nalétnutých nebo podsazovaných cílových dřevin.

Lesy Českomoravské vrchoviny s vysokým zastoupením stejnorodých smrčin jsou na mnoha místech prakticky před zničením. Přitom dlouhodobější zkušenosti s využíváním pionýrských dřevin při obnově holin zde téměř chybí. Jedním z mála majetků, kde se pionýrské dřeviny na holinách využívají již více let, jsou nestátní lesy ve správě Lesního družstva svazu obcí s.r.o. Velká Bíteš, kde bude probíhat venkovní část semináře.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.