Seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě, 30.5.2019, Praha

Datum konání: 30.05.2019

Místo konání: v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., s Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), Asociací místních potravinových iniciativ (AMPI), farmou Lukava, Centrem slezského norika a firmou Kolman – stroje za koně si Vás dovolují pozvat na seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě.