Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Svazem chovatelů holštýnského skotu České republiky, Farmczsystem s.r.o., Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státním veterinárním ústavem Praha si Vás dovolují pozvat na seminář PROJEKT UDDER MANAGER.


Místo konání:

21.6.2023 Equitana resort, Martinice 1, 262 72 Březnice

22.6.2023 Tři věžičky, Střítež 11, 588 11 Střítež


Registrace: zde nebo přes kontakt Petr Slavík – petr.slavik@farmsystem.cz, tel: 607727743.

 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.