Seminář PROBLEMATIKA PĚSTOVÁNÍ SMRKOVÝCH POROSTŮ V DOBĚ KLIMATICKÉ ZMĚNY, 19.10.2021, Klášterec nad Ohří

Datum konání: 19.10.2021

Místo konání: Klášterec nad Ohří

Česká lesnická společnost Klášterec nad Ohří, p. s. Vás srdečně zvou na odborný seminář PROBLEMATIKA PĚSTOVÁNÍ SMRKOVÝCH POROSTŮ V DOBĚ KLIMATICKÉ ZMĚNY.

Akce se uskuteční 19. října 2021

Místo konání: Zámek, Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří

Anotace akce:

Lesní hospodářský celek Klášterec a zejména jeho náhorní plošina Krušných hor je po období překonání významné exhalační kalamity ze sedmdesátých a osmdesátých let v závěrečné fázi realizace přeměn. Přeměny porostů náhradních dřevin se vrací do původní dřevinné skladby, která je ve větší míře zastoupená smrkem ztepilým (Picea abies /L./ Karst.). Tato významná hospodářská dřevina se v současné době potýká s celou řadou problémů, kterou musí současní hospodáři řešit. Seminář poukáže na ty, které se v současné době jeví jako velmi významné.
Seminář je určen vlastníkům, nájemcům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, lesních družstev, pracovníkům státní správy lesa, odborů ochrany přírody, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství.