Seminář PROBLEMATIKA NÁSLEDKŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY Z POHLEDU LEGISLATIVY A PRAXE, 26.10.2021

Datum konání: 26.10.2021

Místo konání: Hotel Vír

Česká technologická platforma pro zemědělství a Česká lesnická společnost při LDF MENDELU, p. s. ve spolupráci se Společností znalců a poradců v lesnictví a myslivosti, z. s. Vás srdečně zvou na odborný seminář PROBLEMATIKA NÁSLEDKŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY Z POHLEDU LEGISLATIVY A PRAXE.

Akce se uskuteční 26. října 2021

Místo konání: Hotel Vír, Vír 110, 592 66 Vír

Anotace akce:

Seminář se zabývá aktuálními dopady sucha a následné rozsáhlé kůrovcové kalamity na obhospodařování lesů a fungování lesního hospodářství v jeho jednotlivých oblastech. Prostor je věnován zejména pěstební a legislativní stránce této problematiky, a to z pohledu lesnického provozu, státní správy i znalecké a poradenské činnosti v lesním hospodářství a myslivosti.
Seminář má za cíl uvést současný stav, nejnovější zkušenosti, poznatky a možnosti, které se v lesnickém sektoru v souvislosti s průběhem i řešením kůrovcové kalamity a možnostmi následné obnovy lesa nabízejí. Akce je účelově pořádána zejména s ohledem na odpolední terénní exkurzi v místě rozsáhlé kůrovcové kalamity a současně oblasti s problematickou obnovou lesa.

Seminář je určen vlastníkům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, znalcům a poradcům v LH, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale i dalším, které tato problematika zajímá. Témata příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané aktuální problematice.

 

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.