Seminář PROBLEMATIKA LESNÍCH PŮD – ZÁKLAD PRO OBNOVU A STABILITU LESNÍCH POROSTŮ, 11.10.2022

Datum konání: 11.10.2022

Místo konání: Kostelec nad Černými lesy 281 63, nám. Smiřických 1, Zámek, Sál Smiřických

Česká technologická platforma pro zemědělství a Česká lesnická společnost FLD ČZU v Praze, p. s. Vás srdečně zvou na odborný seminář
PROBLEMATIKA LESNÍCH PŮD – ZÁKLAD PRO OBNOVU A STABILITU LESNÍCH POROSTŮ.

 

Anotace akce:

Lesní půdy představují základní složku lesních ekosystémů a základ pro stabilitu, vitalitu i produkci lesních ekosystémů. V podmínkách českých zemí lze dlouhodobě sledovat změny, které je možno označit jako degradační, popřípadě výrazně snižující výše uvedené atributy. Patří k nim acidifikace, nutriční degradace a v omezené míře i mechanické narušení půd a erozní jevy. Na druhé straně je možno při zalesnění nelesních půd pozorovat celkovou revitalizaci půdní složky ekosystémů. Cílem odborného semináře je uvést aktuální poznatky o stavu a vývoji půd v našich zemích, dále dokumentovat změny probíhající při zalesnění zemědělských ploch, a naopak při vzniku holin. Pozornost je věnována i působení jedle bělokoré na stav lesních půd. Na dopolední přednáškovou část naváže odpolední venkovní exkurze.


Informace pro účastníky:

  • Seminář je akreditován v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti.
  • Přihlásit se můžete zasláním e-mailu tajemnik@cesles.cz nejpozději do 9. 10. 2022.
    V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, organizace, IČO, e-mailová adresa.
  • Vstup zdarma

 

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.