Seminář PĚSTEBNÍ ZKUŠENOSTI A LEGISLATIVNÍ MOŽNOSTI OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH, 15.6.2023

Datum konání: 15.06.2023

Místo konání: Hotel Pod Zámkem (restaurace „Bohatý catering“), Hradní 637/4, 680 01 Boskovice

Česká technologická platforma pro zemědělství a Česká lesnická společnost při LDF MENDELU, p.s. ve spolupráci se Společností znalců a poradců v lesnictví a myslivosti, z.s Vás srdečně zvou na odborný seminář PĚSTEBNÍ ZKUŠENOSTI A LEGISLATIVNÍ MOŽNOSTI OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH.


Anotace akce:

Seminář se zabývá aktuálními dopady dosavadní kůrovcové kalamity a globální změny klimatu na obnovu kalamitních holin a dalších problematických stanovišť v následujících letech. Prostor je věnován zejména možnostem jednotlivých pěstební postupů, druhové skladbě, pasečných a nepasečných způsobů apod. při zakládání a výchově budoucích lesních porostů. Dále vlivu dotačních pravidel (zejm. NV 30/2014) na rozhodování vlastníků a správců lesních majetků, a to z pohledu lesnického provozu, státní správy i znalecké a poradenské činnosti v lesním hospodářství a myslivosti.

Seminář má za cíl uvést současný stav, nejnovější zkušenosti, poznatky a možnosti, které se v lesnickém sektoru v souvislosti s obnovou lesů po kůrovcové kalamitě v podmínkách globální změny klimatu nabízejí. Akce je účelově pořádána zejména s ohledem na odpolední terénní exkurzi na lesním majetku MP Holding, a.s.

Seminář je určen vlastníkům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, znalcům a poradcům v LH, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale i všem dalším, které tato problematika zajímá. Témata příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané aktuální problematice.

Informace pro účastníky:

  • Seminář je akreditován v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti.
    Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.
  • Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na adresu josef.lenoch@seznam.cz nejpozději do 31. 5. 2023.
    V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, organizace, IČO, e-mailová adresa.
  • Účast je zdarma

 

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství, ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR a MP Holding, a.s.