Seminář PÉČE O POHYBOVÝ APARÁT SKOTU, 20.10.2022, Brno

Datum konání: 20.10.2022

Místo konání: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., Česká 166/11, 602 00 Brno

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha a Mendelovou univerzitou v Brně a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. vás zve na seminář PÉČE O POHYBOVÝ APARÁT SKOTU.

Akce se uskuteční 20. 10. 2022, 10:00 – 14:00, Brno


Program:

10:00 – 10:15 Zahájení – doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (MENDELU)
10:15 – 10:30 Představení JCMM – Ing. Michael Doležal (JCMM Brno)
10:30 – 11:00 Onemocnění končetin ve vysokoprodukčních stádech dojnic – doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VÚVeL)
11:00 – 11:30 Využití metod termografie v chovech zvířat – Ing. Václav Straka (TMV SS s.r.o)
11:30 – 12:00 Hodnocení zdravotního stavu končetin dojnic – Ing. Ivana Novotná (MENDELU)
12:00 – 12:30 Praktická aplikace termografie v chovu dojnic – doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (MENDELU)
12:30 – 13:00 Desinfekční prostředky z pohledu legislativy – MVDr. Lenka Hromádková (ÚSKVBL Brno)
13:00 – 13:30 Hodnocení účinnosti dezinfekčních látek pro koupele končetin skotu – Ing. Lucie Langová (MENDELU)
13:30 – 14:00 Diskuse a závěr

Registrace: https://www.vri.cz/prihlaseni/ 

Kontakt: Tel.: 773 756 631 doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

V průběhu semináře bude pořizována fotodokumentace nebo audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení zajištěno.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva Zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.