Seminář OBNOVA LESŮ PO KŮROVCOVÉ KALAMITĚ V KONTEXTU NOVÝCH DOTAČNÍCH PRAVIDEL A KONCEPCE STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY DO ROKU 2035, 15.9.2022

Datum konání: 15.09.2022

Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny

Česká technologická platforma pro zemědělství a Česká lesnická společnost při LDF MENDELU, p.s. ve spolupráci seSpolečností znalců a poradců v lesnictví a myslivosti, z.s. Vás srdečně zvou nab odborný seminář OBNOVA LESŮ PO KŮROVCOVÉ KALAMITĚ V KONTEXTU NOVÝCH DOTAČNÍCH PRAVIDEL A KONCEPCE STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY DO ROKU 2035.


Anotace akce:

Seminář se zabývá aktuálními dopady dosavadní kůrovcové kalamity a globální změny klimatu na obhospodařování lesů a fungování lesního hospodářství v následujících letech. Prostor je věnován zejména možnostem jednotlivých pěstební postupů (pasečné a nepasečné způsoby, druhová skladba, apod.) zakládání a výchovy budoucích lesních porostů. Dále vlivu dotačních pravidel (zejm. NV 30/2014) na rozhodování vlastníků a správců lesních majetků, a to z pohledu lesnického provozu, státní správy i znalecké a poradenské činnosti v lesním hospodářství a myslivosti.

Seminář má za cíl uvést současný stav, nejnovější zkušenosti, poznatky a možnosti, které se v lesnickém sektoru v souvislosti s obnovou lesů po kůrovcové kalamitě v podmínkách globální změny klimatu nabízejí. Akce je účelově pořádána zejména s ohledem na odpolední terénní exkurzi na ŠLP Křtiny, kde byly získány dlouholeté a bohaté zkušenosti s různými obnovními přístupy a hospodářskými způsoby.

Seminář je určen vlastníkům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, znalcům a poradcům v LH, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale i všem dalším, které tato problematika zajímá. Témata příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané aktuální problematice.


Informace pro účastníky:

  • Seminář je akreditován v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.
  • Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na adresu tajemnik@cesles.cz či josef.lenoch@seznam.cz nejpozději do 9. 9. 2022. V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, organizace, IČO, e-mailová adresa.
  • Vstup zdarma


Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství, ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR a Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, MENDELU.