Seminář - Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 29.11.2017

Datum konání: 29.11.2017

Místo konání: Aula České zemědělské univerzity v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, z.s. si Vás dovolují pozvatna XIV. celostátní seminář s mezinárodní účasti NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVEC KRÁLÍKŮ.

Seminář bude uskutečněn za podpory MZe ČR při České technologické platformě pro zemědělství.