Seminář MASTITIDY DOJENÉHO SKOTU, DIAGNOSTIKA, TERAPIE A EVIDENCE V CHOVECH ČR, 2.10.2020

Datum konání: 02.10.2020

Místo konání: Zemědělské družstvo Mžany

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci se Svazem chovatelů českého strakatého skotu, z. s., firmou Tekro, a. s. a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v.v.i. Vás zve na seminář MASTITIDY DOJENÉHO SKOTU, DIAGNOSTIKA, TERAPIE A EVIDENCE V CHOVECH ČR.

Akce se uskuteční 2. 10. 2020 od 8:30 v Zemědělském družstvu Mžany (u Hořic) v rámci Dne otevřených dveří.

Seminář přináší poznatky získané řešením projektu NAZV QK1910320. Je pořádaný za podpory MZe při České technologické platformě pro zemědělství.