Seminář LESNICKÁ ARBORETA – TERÉNNÍ LABORATOŘE PŘÍPRAVY NA KLIMATICKOU ZMĚNU, 12.10.2021

Datum konání: 12.10.2021

Místo konání: Kostelec nad Černými lesy

Česká technologická platforma pro zemědělství a Česká lesnická společnost FLD ČZU v Praze, p. s. Vás srdečně zvou na odborný seminář LESNICKÁ ARBORETA – TERÉNNÍ LABORATOŘE PŘÍPRAVY NA KLIMATICKOU ZMĚNU.

Akce se uskuteční 12. října 2021

Místo konání: Kostelec nad Černými lesy, Truba 839, Šlechtitelská stanice

Anotace akce:

V lesnických arboretech jsou dlouhodobě založeny výsadby lesních dřevin, ty jsou po desetiletí vystaveny působení klimatických faktorů odpovídajících lokalitě. V období klimatické změny roste naléhavost vyhodnocení vývoje těchto výsadeb a reakce jednotlivých taxonů na měnící se podmínky prostředí. Týká se to jak dřevin původních, tak i introdukovaných. Jedním z těchto objektů je i lesnické rekultivační arboretum Antonín. To bylo založeno v letech 1969-1974 na výsypce Antonín u Sokolova, kde byly technické úpravy ukončeny v období 1971–1972, s následnou lesnickou rekultivací. Na lokalitě byl postupně vysazen široký sortiment dřevin a keřů: na 220 druhů, poddruhů, ekotypů a fenotypů, přes 30 druhů introdukovaných dřevin. Svou koncepcí a uspořádáním představuje jedinečné dílo vybudované v devastované krajině, a to po stránce botanické, dendrologické i lesnické. Cílem semináře je pak shrnout poznatky i z analogických objektů v různých částech ČR, jako jsou arboreta v Kostelci n. Č. l., arboreta Mendelovy univerzity v Brně a arboretum Bolevec.