Seminář JABLEČNÝ DEN aneb vše o jablkách, 2.9.2020

Datum konání: 02.09.2020

Místo konání: konferenční sál VŠÚO v Holovousích

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář JABLEČNÝ DEN aneb vše o jablkách.

Akce se uskuteční 2. září 2020 v 9: 00 hod v prostorách konferenčního sálu VŠÚO v Holovousích.

Účastníkům bude představen sortiment odrůd jablek, bude doplněno ochutnávkou a následovat bude exkurze do výsadeb jabloní VŠÚO Holovousy.

Garantem akce je Ing. Lubor Zelený, vedoucí Oddělení genetiky a šlechtění.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.