Seminář INDIVIDUÁLNÍ ZAŘAZOVÁNÍ DOJNIC DO REPRODUKCE V ZÁVISLOSTI NA INDIKÁTORECH NEB A DALŠÍCH AUTOMATICKY ZÍSKÁVANÝCH ÚDAJŮ, 16.11.2022

Datum konání: 16.11.2022

Místo konání: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, místnost: Velká zasedací místnost FAPPZ

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha a Výzkumným ústavem živočišní výroby, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na seminář INDIVIDUÁLNÍ ZAŘAZOVÁNÍ DOJNIC DO REPRODUKCE V ZÁVISLOSTI NA INDIKÁTORECH NEB A DALŠÍCH AUTOMATICKY ZÍSKÁVANÝCH ÚDAJŮ.

Akce se uskuteční 16. 11. 2022 od 9 do 15 hodin.

PROGRAM:

  • Jak využít sledování denní aktivity, doby příjmu krmiva a přežvykování dojnic při řízení stáda – doc. Ing. Mojmír Vacek CSc. (JČU), Ing. Radim Codl (ČZU)
  • Prevence jako opatření pro zlepšení úrovně reprodukce v chovech dojeného skotu – Ing. Markéta Schreinerová (VÚŽV)
  • Sledování a řízení mikroklimatu ve stáji dojnic – Ing. Luboš Smutný (Agrosoft)
  • Mléko jako včasný indikátor poruch zdravotního stavu dojnic – Ing. Magdaléna Štolcová (VÚŽV)
  • Hodnocení kvality oocytů skotu získaných aspirací ovariálních folikulů – MVDr. Radek Procházka CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, oddělení Fyziologie reprodukce)
  • Ekonomika výroby mléka a o nástroje na měření ekonomické efektivity – Ing. Jan Syrůček Ph.D. (VÚŽV)
  • Nothing else mothers: Reprodukční strategie dojnic v produkčním prostředí – doc. Ing. Jitka Bartošová Ph.D. a kol. (VÚŽV)


Registrace: Ing. Radim Codl – codl@af.czu.cz


Seminář je pořádán za podpory Ministerstva Zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.