Seminář FARMÁŘSKÝ DEN VE VELKÉ CHYŠCE, 8.11.2022

Datum konání: 08.11.2022

Místo konání: VELKÁ CHYŠKA

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. a Zemědělským družstvem Velká Chyška seminář FARMÁŘSKÝ DEN VE VELKÉ CHYŠCE.

Akce se uskuteční 8. listopad 2022, 9:00 – 13:00

Program:

  • Nové předpisy a povinnosti – evidence hnojení, bilance. – Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Kozlovská, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  • Důsledky negativní energetické bilance a jejich vliv na úroveň reprodukce. – Ing. Markéta Schreinerová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
  • Analýza a vývoj nákladů na krmiva a mzdy v podnicích s chovem dojeného skotu. – Ing. Jan Syrůček, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
  • Produkce metanu u přežvýkavých hospodářských zvířat. – Ing. Miroslav Joch, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
  • Nová dotační pravidla, aktuality, priority AK ČR. – Ing Jan Doležal, prezident Agrární komory České republiky
  • Problematika konzervace objemných krmiv a zvyšování jejich kvality. – Ing. Václav Jambor, NutriVet s.r.o.

Registrace: Ilona Bečková, beckova.ilona@vuzv.cz, 605462369.

 

V průběhu semináře bude pořizována fotodokumentace nebo audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva Zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.