Seminář DŮLEŽITÉ ASPEKTY PRO UDRŽENÍ ZDRAVÍ VE STÁDU OVCÍ A KOZ, 5.11.2022

Datum konání: 05.11.2022

Místo konání: Konferenční hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha a Mendelovou univerzitou v Brně si Vás dovolují pozvat na seminář DŮLEŽITÉ ASPEKTY PRO UDRŽENÍ ZDRAVÍ VE STÁDU OVCÍ A KOZ.

Seminář se koná paralelně s 25. mezinárodní konferencí chovatelů ovcí a koz.


PROGRAM:

9:00 – 9:10 Úvodní slovo – doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VÚVeL)
9:10 – 9:45 Ketóza, její obraz, diagnostika a prevence – doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VÚVeL)
9:45 – 10:20 Průkaz DNA vybraných zoonotických bakterií v mléce a mléčných produktech ovcí a koz – MVDr. Jiřina Marková, Ph.D. (VÚVeL)
10:20 – 10:30 přestávka
10:30 – 11:30 Vztah výživy a nemocí malých přežvýkavců – prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (MENDELU)
11:30 – 12:30 Parazité – návštěvníci nebo zabijáci? – prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc. (VETUNI)


Registrace: přes registrační formulář https://www.vri.cz/prihlaseni/ 


Účast na semináři je bezplatná.

 

V průběhu semináře bude pořizována fotodokumentace nebo audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.