Seminář DRUHOVÁ SKLADBA DŘEVIN V IMISNÍCH OBLASTECH V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, 24.6.2022

Datum konání: 24.06.2022

Místo konání: Zámek Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří

Česká lesnická společnost Klášterec nad Ohří, p. s. Vás srdečně zvou na odborný seminář DRUHOVÁ SKLADBA DŘEVIN V IMISNÍCH OBLASTECH V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY.


Informace pro účastníky:

  • Seminář je akreditován v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.
  • Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na adresu milan.hrachovina@lesycr.cz či tajemnik@cesles.cz nejpozději do 20. 6. 2022. V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, organizace, IČO, e-mailová adresa.
  • Vstup zdarma


Anotace akce:

Lesní hospodářský celek Klášterec postižený exhalační kalamitou 80tých let minulého století v průběhu posledních padesáti let postupně do krajiny vrací lesní porosty. Po desítkách let hledání optimální druhové skladby pro postiženou krajinu byly získány poznatky, které jsou neocenitelným dědictvím badatelské činnosti v Krušných horách. Jedná se o zajištění a udržení lesního prostředí v období extrémních ataků kyselých emisí, odlesnění desítek tisíc hektarů v průběhu několika let s následným velkoplošným zabuřeněním a celou řadou dalších doprovodných jevů týkající se mikroklimatických extrémů či nárůstu škod na lesních kulturách klikorohem, hlodavci či zvěří.
V devadesátých letech se zdravotní stav porostů náhradních dřevin zlepšil. Nedokázal však čelit řadě dalších epizod, ke kterým patřilo velkoplošné odumírání březových porostů či opad všech ročníků jehličí porostů smrku ztepilého po dlouhodobé námraze na konci devadesátých let. Devastujícím pro tisíce hektarů porostů smrku pichlavého byl výskyt kloubnatky. Jaké však budou lesní porosty Krušných hor v průběhu dalších let? Kudy povede hledání odpovídajících skladeb dřevin zajišťující krajině plnohodnotné lesní prostředí v době probíhající klimatické změny? Nejen této problematiky se ve svých příspěvcích dotknou naši lektoři.

 

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství, ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR.