Seminář DOPADY SUCHA NA ZDRAVOTNÍ STAV LESNÍCH POROSTŮ FRÝDLANTSKÉHO VÝBĚŽKU, 4.11.2021, Frýdlant v Čechách

Datum konání: 04.11.2021

Místo konání: Frýdlant v Čechách

Česká technologická platforma pro zemědělství a Česká lesnická společnost Liberec, p. s. Vás srdečně zvou na odborný seminář DOPADY SUCHA NA ZDRAVOTNÍ STAV LESNÍCH POROSTŮ FRÝDLANTSKÉHO VÝBĚŽKU.

Akce se uskuteční 4. listopadu 2021

Místo konání: Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276 (místo srazu, ze kterého se účastníci přesunou na dvě místa terénní pochůzky)

Anotace akce:

Seminář se zabývá nejen dopady sucha na zdravotní stav lesních porostů v lokalitě frýdlantského výběžku ale také konkrétními opatřeními, kterými lze tyto dopady zmírnit. Akce má podobu dvou terénních pochůzek v odlišných částech Frýdlantska, které prezentují jak dopady nedostatku vody tak i ukázky možných řešení. Seminář má za cíl předvést, jak současný stav tak zkušenosti s jeho řešením, včetně nabídku možností, které se v provozní praxi nabízejí.
Seminář je určen především vlastníkům a správcům lesů, znalcům a poradcům v LH, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale i dalším, které tato problematika zajímá. Příspěvky a osoby, které je budou přednášet, jsou zvoleny tak, aby seminář přinesl účastníkům maximální informační hodnotu v dané problematice. I vzhledem ke skutečnosti, že příspěvky budou přednášeny přímo při terénní pochůzce a debata tak může být cíleně směřována ke shlédnutým opatřením a problémům.